Sorgplan

 

SORGPLAN for Skolefritidshjemmet På Skolen Ved Sundet

• På Skolefritidshjemmet på Skolen Ved Sundet sættes følgende i værk, hvis/når en ”social begivenhed” indtræffer for et barn eller       voksen i institutionen.
• En ”social begivenhed” kan f.eks. være:
-Dødsfald.
-Alvorlig sygdom.
-Skilsmisse.
-Andre begivenheder, der på en eller anden måde i mere eller mindre grad kan tænkes at udløse sorg, savn eller anden tilstand, der bryder med den normale hverdag.
• Ledelsen skal, når en ”social begivenhed” indtræffer, tage stilling til, hvem og i hvilket omfang, der skal tages affære.
• Hvis ikke der er en ledelsesperson at træffe i institutionen, ringes der til en fra ledelsen i den rækkefølge, de står listet. (Se listen på kontorets opslagstavle på vinduesvæggen.)
• Det er ledelsens pligt og opgave at sikre, at det er den/de bedst mulige personer i den konkrete situation, der tager affære. Det behøver ikke at være ledelsespersoner.
• Den eller de personer, der udpeges til opgaven, arbejder dels ud fra institutionens ”handleplan” og dels ud fra almindelig konduite og sund fornuft i situationen.

Død: (Ethvert dødsfald der måtte berøre et barn eller voksen.)
• Skriftlig henvendelse fra institutionen? Hvem udfører?
• Personlig henvendelse fra institutionen? Hvem udfører?
• Hvem skal orienteres?
-Børnegruppen?
-Forældrekredsen?
-Bestyrelsen?
-Personalet?
-Af hvem?
• Flager vi på halv? (Når vi får meddelelsen? På begravelsesdagen?) Hvem sørger for det?
• Få afdækket hvilken form for ekstra/særlig omsorg institutionen kan eller skal yde over for barnet. Hvem gør det?
• 1. modtagelse af barnet efter begivenheden. Hvem tager imod?
• Skal der findes en primærpædagog for en tid? Hvem?
• Deltager vi i begravelsen? Hvem?
• Sender vi blomster til begravelsen? Hvem sørger for det?
• Opfølgning på ”omsorgsdelen” over for barnet. Hvor længe? Hvem er ansvarlig?
• Vi skal kunne henvise til div. organisationer hvor man som privatperson kan få krisehjælp i situationen. (Se listen på kontorets opslagstavle på vinduesvæggen)

Opstået arbejdsledighed i hjemmet:
• Ekstra opmærksomhed på barnet for at se, om der ændres adfærd. Hvem er ansvarlig?
• Få afdækket om der er særlige forhold, der kræver vores handling. Hvem gør det?
• Orientere relevant personale. (Husk tavshedspligten) Hvem gør det?
• Kommer barnet regelmæssigt i institutionen? Hvem reagerer?

Ulykke: (Der måtte berøre et barn eller voksen.) Ulykkens
omfang må vurderes m.h.t., hvad vi gør.
• Skriftlig henvendelse fra institutionen? Hvem udfører?
• Personlig henvendelse fra institutionen? Hvem udfører?
• Hvem skal orienteres?
-Børnegruppen?
-Forældrekredsen?
-Bestyrelsen?
-Personalet?
-Af hvem?
• Få afdækket hvilken form for ekstra/særlig omsorg institutionen kan eller skal yde over for barnet. Hvem gør det?
• 1. modtagelse af barnet efter begivenheden. Hvem tager imod?
• Skal der findes en primærpædagog for en tid? Hvem?
• Opfølgning på ”omsorgsdelen” over for barnet. Hvor længe? Hvem er ansvarlig?
• Vi skal kunne henvise til div. organisationer hvor man som privatperson kan få krisehjælp i situationen. (Se listen på kontorets opslagstavle på vinduesvæggen)

Social deroute:
• Ekstra opmærksomhed på barnet for at se, om der ændres adfærd. Hvem er ansvarlig?
• Få afdækket om der er særlige forhold, der kræver vores handling. Hvem gør det?
• Orientere relevant personale. (Husk tavshedspligten) Hvem gør det?
• Kommer barnet regelmæssigt i institutionen? Hvem reagerer?

Alvorlig sygdom: (Der måtte berøre et barn eller voksen.)
• Skriftlig henvendelse fra institutionen? Hvem skriver?
• Personlig henvendelse fra institutionen? Hvem gør det?
• Hvem skal orienteres?
-Børnegruppen?
-Forældrekredsen?
-Bestyrelsen?
-Personalet?
-Af hvem?
• Få afdækket hvilken form for ekstra/særlig omsorg institutionen kan eller skal yde over for barnet. Hvem gør det?
• Skal der findes en primærpædagog for en tid? Hvem?
• Opfølgning på ”omsorgsdelen” over for barnet. Hvor længe? Hvem er ansvarlig?
• Vi skal kunne henvise til div. organisationer, hvor man som privatperson kan få krisehjælp i situationen. (Se listen på kontorets opslagstavle på vinduesvæggen)

Skilsmisse:
• Ekstra opmærksomhed på barnet for at se, om der ændres adfærd. Hvem er ansvarlig?
• Få afdækket om der er særlige forhold m.h.t. samvær o.l., vi skal være vidende om og tage hensyn til. Hvem ser på det?
• Orientere relevant personale. (Husk tavshedspligten) Hvem gør det?
• Kunne henvise til krisehjælp. (Se listen på kontorets opslagstavle på vinduesvæggen)
• Få afdækket om der er forhold i.h.t. forvaltningsloven, der gør, at der skal foretages særlige ting på kartotekskort el.a. Foretages af ledelsen.

Sorgplanen er godkendt på personalemødet 30-11-05.
Telefonlisten der henvises til i sorgplanen opdateres løbende.