Politikker/Procedurer/Planer

Mobbepolitik: Institutionen har ikke en formuleret mobbepolitik, men har i stedet formuleret en Trivselspolitik (se link dertil på forsiden), hvor af en anti-mobbeplan er en del.

Børnemiljølov: 1/7 2006 vedtog regeringen en børnemiljølov. Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Loven skal være implementeret i 2009.

Loven indeholder et krav til dagtilbudet om at udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som skal revideres minimum hvert tredie år.

Se link til nyeste herunder:

 

· Løn/personalepolitik. Vi har en løn- og personalepolitik, hvis formål er med til at sikre den enkelte medarbejders arbejdsglæde og tryghed i forhold til institutionens overordnede mål og værdier.

· Sygefraværspolitik. Vores sygefraværspolitik tilstræber at sikre, at arbejdsmiljø og andet, der kan have indflydelse på sygefraværet, bliver taget op, med henblik på at sikre et så lavt sygefravær så muligt, til gavn for den enkelte medarbejder og institutionens børn.

· Mobiltelefonpolitik: Skal sikre, at man ikke taler i mobiltelefon, når man er sammen med børn.

· Computerpolitik for personalets brug af Internettet og intern kommunikation via computer.

Kursuspolitik. For at sikre en fortsat udvikling på det pædagogiske område, samt personalets kompetenceudvikling, giver institutionen i et relativt stort omfang mulighed for, at alle får mulighed for relevante kurser.

Her kan nævnes arbejdsmiljøuddannelse, kursus i økologisk madlavning, klatrekursus, førstehjælp og brandbekæmpelse, livredning, m.m.

Udbuddet af kurser kommer primært fra ledelsen, der sorterer i det enorme udbud, der tilbydes.

Hertil kommer de kurser, som medarbejdere af egen drift bringer i forslag.

Ledelsen vurderer altid kurserne i forhold til de overordnede regler, fokuspunkt og lignende, der måtte gælde for året, samt den aktuelle sammensætning af børn og deres behov.

Fælleskurser for hele personalegruppen – på en personaledag – vægtes højt.

Kostpolitik! Institutionens kostpolitik revideres løbende i retning af en stigende fokuseren på sunde og økologiske madvarer.

I bestyrelsen er det for flere år siden vedtaget, at vi, i det omfang det er muligt at få økologiske varer i nærområdet, hvor vi plejer at handle, skal bruge den mulighed. Det bliver naturligvis fulgt. Vi køber f.eks. kun økologisk mælk, som børnene får tilbudt hver dag. Ved alle andre madindkøb tilstræber vi gode og fornuftige råvarer, økologiske, hvis det er muligt.

Både i børnehave, fritidshjem og fritidsklub bager vi og laver mad jævnligt, som en beskæftigelse.

Vi taler med børnene om, hvad sund mad er og prøver at påvirke, så de selv lærer at tage stilling.

Vi tror på eksemplets magt fra de voksnes side fremfor forbud. Sammen med forældrenes indsats tror vi på, at det på længere sigt kan gavne.

I klubben er der hver dag tilbud om noget spiseligt. Klubben er ligeledes meget bevidst om vigtigheden af at tale om, hvad der er sundt og usundt.

Vi serverer også af og til kager, som børnene er med til at bage. Vi serverer også af og til pølser og burgere og vi har ikke slikforbud.

I alle afdelinger findes der koldtvandsautomater, som børn og voksne kan benytte frit.

Rygepolitik! Vi følger de regler, der udstikkes af kommunen og Folketinget.

(Skrevet april 2009. Revideret december 2011)