Overflytning

Overflytning fra børnehave til fritidshjem!

En betingelse for at vores børnehavebørn kan få plads i fritidshjemmet er, at barnet får plads på Skolen Ved Sundet. Tidspunktet for overflytning vil finde sted omkring april/maj måned.

Overflytning til klub kan tidligst ske ved afslutningen af 3. klasse. Børn, der går på fritidshjemmet, har førsteret til klubpladserne og er automatisk skrevet op hertil.

Grundet klubbens kapacitet er det ikke sikkert, der kan blive plads til alle, der ønsker det. Hvis dette er tilfældet, henvises der til nærmeste klubber.

Pladserne vil blive tildelt efter klubbens anciennitetsregler, som er vedtaget af kommunen og bestyrelsen og kan ses hos lederen samt på vores hjemmeside.