Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet prioriteres højt i dagligdagen, hvor forældrene altid er velkomne til at slå sig ned og til at tale med personalet. Længerevarende og mere dybtgående samtaler om et barns udvikling, aftales almindeligvis i forvejen, enten på forældrenes eller institutionen initiativ.

Institutionen forsøger hele tiden at vælge forældremødeformer, der bedst muligt opfylder de behov, der måtte være, både set med forældrenes og institutionens øjne. Arten og mængden af møder kan derfor variere fra år til år og fra afdeling til afdeling.

Der vil altid være mindst et årligt forældremøde for hele institutionen.

Set i lyset af lokalområdets sociale sammensætning har vi valgt ikke at have faste forældrekonsultationer. Institutionen er dog til enhver tid parat til at afholde en, hvis enten forældre eller institution føler behov for det. I børnehaven vil der blive tilbudt en samtale om det enkelte barns skoleparathed, når skolestarten nærmer sig.

Med til at sikre en god dialog mellem forældre og institution, er også vores fødselsdags- og andre arrangementer året igennem.

Slutteligt skal vi sige, at vi anser dialogen med hjemmet for helt nødvendig, for det enkelte barns trivsel.

(Opdateret september 2010)