Turprocedure

Turprocedure for “Klubben”!

Før turen skrives en turseddel, således at der er en seddel med på turen og en hjemme, hvis ikke alle er af sted.

Afhængig af børnene og turmålet tilstræbes det, at der er to voksne med, hvis der er over ti børn til turen. Hvis det er muligt, kan der også være to voksne med, selv om der er under ti børn.

Når man går til og fra bussen eller andre steder med trafik o.l., er det normalt, at den ene voksne går forrest og den anden bagest. Alt afh. af situationen kan dette dog gøres anderledes.

Ved påstigning på bus: Er der to voksne med, går den ene med børnene ind og får dem ned bagest i bussen. Den anden bliver på gaden til alle er inde. Er der kun én voksen med, bliver denne på gaden til alle er inde. Børnene får så besked på selv at trække ned bagest i bussen. Ved udstigningen bruges bageste dør så vidt muligt. Den ene voksne går ud og “tager imod” børnene, den anden sikrer, at alle er med ud. Er der kun en voksen med, må man afgøre i den enkelte situation, om man går først eller sidst ud, men må sikre, at alle børn er med, evt. ved øjenkontakt til chaufføren.

Ved kørsel med tog, er børnene altid i kupé med mindst én voksen. På- og afstigning tilpasses den enkelte situation, afhængig. af trafik og stationsforhold m.m.

Børnene tælles ved ind- og udstigning af bus og tog og i øvrigt med jævne og passende mellemrum under hele turen.

Når man går på gaden med børn til badminton, er det forskelligt hvor samlet man går. Er man i byen, går man altid i en samlet gruppe. Evt. deles børnene op i to hold, hvis de voksne mener, det er mest hensigtsmæssigt.

Ved ture til skov, strand, zoo o.l. deles gruppen evt. op i flere små hold, som, hvis det skønnes forsvarligt, kan få lov til at gå rundt på egen hånd, men med klar melding om, hvor og hvornår man samles igen, samt hvad man gør, hvis man bliver væk.

Ved svømmehalsbesøg kræves der forældrenes underskrift på, om deres barn/børn må være i den dybe afdeling for svømmere.

I svømmehallen kan børnene godt gå i vandet, før de voksne er kommet ind i hallen, ligesom børnene kan være i saunaen uden en voksen.

Som regel er der en voksen med i vandet. Der er ikke nødvendigvis en voksen på kanten. I øvrigt er vi underlagt svømmehallens regler.

Sejlads ved stranden: Børnene skal kunne svømme 200 m. for at få lov at komme uden for “bassinet” uden en voksen i kanoen.

Det er den voksne, der vurderer på stedet, hvordan tingene skal fungere, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages i det enkelte tilfælde. Det er også den voksne, der vurderer, om der kan tages på “langtur” langs stranden el.l. og om, hvem der må og kan, uanset om de kan svømme 200 m.

Ved brug af kanoer, optimistjoller, surfbrætter o.l. indordner vi os Det Maritime Ungdomshus`s reglement, hvilket også indebærer tvungen brug af redningsvest.

Cykelture: Ruten lægges, så der er så lidt trafik som muligt. Der er altid mindst to voksne med på cykelture. Der er altid en voksen for og bag. Der køres altid i én lang hale. Undtagen på brede cykelstier og lukkede områder. Ved cykelture skal børnene være tilmeldt med forældrenes underskrift.